Program 2020

V roce 1999 přijal státní podnik Lesy České republiky podnikový „Program 2000 – naplňování cílů veřejného zájmu u LČR“, který je zaměřen na podporu a rozvoj veřejně prospěšných funkcí lesů.

V rámci tohoto programu je prováděno budování, opravy a údržby turistických odpočinkových míst v lesích, naučných a turistických stezek, studánek a drobných vodních toků. V rámci tohoto programu je také věnována péče o biodiverzitu a významným stromům.

Na přelomu let 2010 – 2011 došlo na základě těchto skutečností a zkušeností s dosavadní realizací k jeho přepracování a doplnění. Aktualizovaný dokument s názvem Program 2020 – zajištění cílů veřejného zájmu u LČR je určen také ostatní odborné veřejnosti, vlastníkům lesů a všem návštěvníkům a milovníkům přírod. Každý návštěvník z veřejnosti může zasílat své náměty na konkrétní akce na adresu Program2020@lesycr.cz. Do roku 2020 plánují LČR vložit na jeho realizaci více než 500 mil. Kč.

Příklady Programu 2020

Zvonička v Hejnicích – Ferdinandově

Potok Fibich – podpora renaturačních procesů

Lesní správa Lanškroun

Altán Muchova vyhlídka

Více informací o dalších projektech..

Lesní správa Nasavrky

Srub Žleby

Více informací o dalších projektech..