Zvonička v Hejnicích-Ferdinandově

Sloupský potok, je cca 6 km dlouhým levostranným přítokem Smědé ve správě LČR, s.p.. Správa toků – oblast povodí Labe, který byl po prošlých srpnových povodních 2010 jedním z nejvíce poškozených potoků.

V Hejnicích-Ferdinandově nechaly Lesy ČR, s.p. u příležitosti pětiletého výročí ničivých povodní, které v roce 2010 zasáhly Liberecký kraj, postavit zvoničku. 7. 8. 2015 byla zvonička slavnostně odhalena a vysvěcena farářem Pavlem Andršem za účasti Lesů ČR, hejtmana Libereckého kraje, zástupců složek IZS, starostů a široké veřejnosti. Srdcem stavby je zvon, který našel bagrista při odstraňování povodňových škod v roce 2010 v korytě Sloupského potoka. Nalezený zvon patřil dle pamětníků hasičům a byl odnesen při povodni v roce 1958. Zvonička je řešena jako jednoduchá konstrukce ze tří kulatin, které jsou založeny pomocí ocelových patek do podstavných žulových kamenů. Smrkové dřevo, použito jako hlavní nosná konstrukce, je necháno ve své přírodní barvě. Konstrukce dosahuje výšky 8,5 m, přičemž na jejím vrcholu chrání zvon měděná střecha.

Projektant: MJÖLK s.r.o., Liberec
Dodavatel: Karel Sádovský, Hejnice
Realizace: 2015
Cena stavby: 129 973 Kč bez DPH
Financování: vlastní zdroje LČR, s.p. –  Program 2020
Vodní tok / Ř.km.: Sloupský potok / 5,300
ČPH / IDVT: 1-04-10-008 / 10184811
KÚ: Hejnice
Obec / Kraj: osada Ferdinandov / Liberecký
Fotografie