Suchá nádrž Lukavice

Stavba suché nádrže se nachází na levostranném přítoku Lukavického potoka u obce Lukavice a jedná se o protipovodňovou ochranu této obce realizovanou na místě nevyhovující malé vodní nádrže. Vybudované vodní dílo dle technických parametrů sloužící jako poldr pro snížení amplitudy povodňové vlny a jako malá vodní nádrž s mokřadním prostorem pro rozvoj biodiverzity.

Technicky se jedná o průtočnou nádrž s výpustným objektem sdruženým se šachtovým betonovým bezpečnostním přelivem. Nádrž je svým ovladatelným retenčním prostorem (retenční objem 32 000 m3 z celkového objemu 37 000 m3) schopna transformovat povodňovou vlnu Q20 /5,42 m3/s na odtok Q 1,24 m3/s. Hráz je vybudována jako zemní délky 114,5m, výška hráze 6,4m, šířka koruny hráze 4,0m. Nádrž je provedena se sníženou stálou hladinou s částí zátopy fungující jako litorální pásmo. Tím dochází i k podpoře krajinotvorného prvku pro stanoviště mokřadních živočichů.

projektant: Agroprojekt Brno s.r.o., Slavíčkova 827/1a, Brno
dodavatel: Beton SPH s.r.o. , Průmyslová 1414, Bystřice nad Pernštejnem
realizace: 2010 – 2011
financování: investice – dotace MZe – PPO
vodní tok: Levostranný přítok Lukavického potoka
ČHP: 1-02-01-070-3
obec: Lukavice
k.ú.: Lukavice u Rychnova nad Kněžnou
okres: Rychnov nad Kněžnou
kraj: Královéhradecký

Fotografie: